Home

Aansprakelijkheid
Hoewel Evelyn Touch voortdurend zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling en (tekstuele)inhoud van deze website, kan Evelyn Touch niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de teksten en overige gegevens. Evelyn Touch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook (direct of indirect) die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de ter beschikking gestelde informatie en/of programmatuur, het gebruik van de website dan wel de (on)bereikbaarheid van de website.

Verwijzingen en hyperlinks
Een verwijzing naar of hyperlinks met andere websites dient alleen om de bezoeker van de website te verwijzen naar andere informatieve websites. Evelyn Touch kan de toegang tot, de inhoud van en de informatie op die andere websites niet garanderen en aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het (dis)functioneren noch de inhoud van noch de informatie op deze andere websites.

Behandelingen
Hoewel meerdere behandelingen worden aangeboden die effectief kunnen zijn, zijn deze niet geschikt of bedoeld als vervanging van medische interventie. Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline, dan is dat iets tussen u en de desbetreffende specialist, dokter of therapeut. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en genezingsproces. De behandelingen zijn een gereedschap of een middel, niet het enige middel. Hoewel de behandelingen fantastische resultaten hebben opgeleverd, is het niet gegarandeerd dat ze voor iedereen werken.

Welkom
Op deze site kunt u de verschillende behandelmethodes bekijken waarmee ik werk. Kiezen is niet nodig, want in de Simple Touch komen alle technieken samen.

Wilt u een sessie of een workshop bijwonen? Neem dan contact op via e-mail, contactformulier of telefonisch. Alle geplande workshops zijn in de agenda te vinden.

Hopelijk voorziet deze website in alles wat u wilt weten over mijn praktijk. Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan contact op.

Met vriendelijke groet,

Evelyn Krisman
evelyn-touch.nl
Agenda

Geen activiteiten.

Contact
Karperkolk 19
8017 NL Zwolle
telefoonnummer 038-4652949
e-mail info@evelyn-touch.nl
website: evelyn-touch.nl

Contactformulier | Aanmeldformulier workshops